ตารางเรียน

 รอบเวลาเรียน

1.6.00-9.00 

2.7.00-10.00 

3.8.00-11.00 

4.9.00-12.00 

5.9.30-12.30  

6.10.00-13.00 

7.11.00-14.00  

8.12.00-15.00

9.13.00-16.00

10.14.00-17.00 

11.15.00-18.00 

12.16.00-18.00 

13.17.00-19.00 

14.17.00-20.00 

15 18.00 - 20.00 

16.18.00-21.00 

17.19.00-22.00 

จันทร์ – อาทิตย์ (เลือกวันและเวลาได้)

ทุกคอร์สเรียนสามารถเลือกวันและเวลาเรียนจากรอบเวลาเรียนนี้ค่ะ

- ผู้เรียนสามารถเก็บเวลาเรียนขั้นตำ่ 1 ชั่วโมง/วัน ค่ะ

- ผู้เรียนสามารถเก็บเวลาเรียนสูงสุด 9 ชั่วโมง/วัน ค่ะ

- รอบตารางข้างต้นเป็นเพียงการแนะนำช่วงเวลาเบื้องต้นค่ะ ทั้งนี้ผู้เรียนอาจจัดเวลาที่สะดวก ยกตัวอย่างเช่น 10.30 - 16.30 เป็นต้นค่ะ

- เวลาแต่ละวันที่เรียนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความสะดวกของผู้เรียนค่ะ

Hot Line : 0825166163

 

 

Visitors: 52,827