ภาษาอังกฤษม.ปลาย

ภาษาอังกฤษ 

ขอแนะนำคอร์สเรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่

ไม่ซ้ำใคร สำหรับน้องๆ  ม.ปลาย ในคอร์สสำเร็จรูปที่สมัครเรียนเพียง 1 คอร์ส แต่ประกอบด้วย

- เรียนแบบส่วนตัว 

- กำหนดวันและเวลาเรียนได้เอง 

- ปรับพื้นฐาน

- ติว GAT&O-NET (พิชิตมหาวิทยาลัย)

- ติวโค้งสุดท้ายก่อนสอบ

- ตะลุยฝึกทำโจทย์ทุกสนามสอบ

- นำไปใช้เพิ่มเกรดที่โรงเรียน

- ฝึกความชำนาญในการทำโจทย์ข้อสอบทุกรูปแบบ
ตลอดจนวิเคราะห์ข้อสอบ

- นำไปใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ทุกระบบ และทุกสนามสอบ

    1 คอร์ส 29 ชั่วโมง  ราคาเพียง 6999

สายตรงอาจารย์ 0820689309 

 

Visitors: 49,322