KMIDS โรงเรียนพัฒนาเด็กไทยสู่ความสำเร็จในยุคไทยแลนด์ 4.0

KMIDS

 โรงเรียนพัฒนาเด็กไทยสู่ความสำเร็จในยุคไทยแลนด์ 4.0

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (King Mongkut’s International Demonstration School - KMIDS) โรงเรียนนานาชาติ สายวิทยาศาสตร์แห่งแรกที่เน้นการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภายใต้สังกัด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมุ่งหวังให้โรงเรียนเป็นแล็บวิจัยที่จะสร้างนักเรียนที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาและเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติและของโลก

 

การเรียนของ KMIDS

 
เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นGrade 7,8 และ10 (เทียบเท่าระดับชั้น ม.1 ม.2 และม.4) นักเรียนจะได้เรียนในรูปแบบ Active Learning ผ่านห้องเรียนอัจฉริยะ (Intelligent Smart Classroom) มีเครื่องมือและระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอนโดยครูที่มีคุณภาพที่มีประสบการณ์จบจากมหาวิทยาลัยระดับโลก

 

จุดเด่นของ KMIDS


หลักสูตรการเรียนการสอนตามมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาและมีการนำมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยนำมาร่วมเพื่อความเข้มข้นในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อีกทั้งยังมีการสอนแบบบูรณาการในวิชาSTEM โดยใช้หลักสูตรของ Carnegie Mellon Robotics Academy

 นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มกลุ่มวิชาเลือกพิเศษสำหรับนักเรียนเกรด11-12 เรียกว่า Pathway to KMITL นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาพื้นฐานคณะต่างๆ ของชั้นปีที่ 1 ของสจล. ได้ล่วงหน้า ซึ่งจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาเหล่านั้นซ้ำอีกครั้งเมื่อเข้าสู่ในระดับอุดมศึกษา และเพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ทางสถาบันฯ จึงมีนโยบายให้โควตารับตรง แก่นักเรียนสาธิตฯ นำร่อง 4 คณะ ได้แก่

 1.คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้โควตานักเรียนเข้าศึกษาต่อจำนวน 40 ที่นั่งและยังให้โควตานักเรียนเข้าค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อของคณะฯ

 

2.คณะสถาปัตยกรรม ให้โควตานักเรียนเข้า pre-bee camp ซึ่งเป็นค่ายที่นักเรียนทุกคนที่ต้องการศึกษาต่อที่คณะต้องเข้าร่วม จำนวน 15 ที่นั่ง และยังให้โควตาศึกษาต่อที่คณะฯ จำนวน 15 ที่นั่ง3.วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ให้โควตานักเรียนเข้าศึกษาต่อ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน จำนวน 40 ที่นั่ง แบ่งเป็นหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 30 ที่นั่ง และหลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์ 10 ที่นั่ง4. คณะวิทยาศาสตร์ ให้โควตานักเรียนเข้าศึกษาต่อ จำนวน 10 ที่นั่ง รวมทั้งสิ้นกว่า 100 ที่นั่ง โดยโครงการนี้จะเริ่มในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป และในอนาคตยังจะมีคณะอื่นๆ เข้าร่วมในโครงการนี้อีกด้วย !! เยี่ยมไปเลย

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า โรงเรียนที่รายล้อมด้วยบรรยายกาศของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับโลก สาขาวิศวกรรมศาสต์ ทำให้ผู้เรียนได้เตรียมพร้อมในการศึกษาต่อในระดับโลก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อีกทั้งได้เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศไทยและระดับโลก เมื่อได้รู้จักรายละเอียดและการเรียนการสอนของโรงเรียนนี้ อยากจะย้ายมาเรียนกันเลยทีเดียว

สายตรงอาจารย์0820689309 , 0949489556

line id  : kwannarisa

เวลา 9.00 – 19.00 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

จันทร์ – อาทิตย์ (เลือกวันและเวลาได้)

ตรงข้าม The mall บางกะปิ ซอยแฮปปี้แลนด์สาย1

Visitors: 47,902