Student Aircraft Mechanic ดีอย่างไร?

Student Aircraft Mechanic ดีอย่างไร?

ดีตรงที่ถ้าหากสอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ ก็มีสิทธิ์ได้เข้าร่วมกับโครงการ student aircraft mechanic รับผลประโยชน์และเงินเดือนเหมือนพนักงานตั้งแต่วันแรกที่เข้าร่วมเป็นนักเรียน !!

 

เท่านั้นยังไม่พอ หลังเรียนจบ 1 ปีรวมถึงการผ่านเกณฑ์การทดสอบแล้ว คุณจะได้รับการบรรจุเข้าทำงานในตำแหน่ง aircraft mechanic เลยโดยไม่ต้องสอบหรือสัมภาษณ์อีกครั้ง

 

 

Visitors: 47,902