Aircraft Mechanic อาชีพเทียบเท่านักบิน

"  Aircraft Mechanic " อาชีพเทียบเท่านักบิน

ปรากฏการณ์การเติบโตอย่างต่อเนื่องของสายการบินต้นทุนต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย การขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการบิน เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องนั้น ความต้องการบุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้องจึงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ยังรวมถึงอาชีพอาชีพ  Aircraft Mechanic ด้วย

ความสำคัญของ Aircraft Mechanic

“ Aircraft Mechanic ” ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความสำคัญและเป็นที่ต้องการมากในขณะนี้

หน้าที่Aircraft Mechanic

ช่างซ่อมอากาศยาน หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า ช่าง Aircraft Mechanic มีหน้าที่ดูแล ตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงโครงสร้างและลำตัวเครื่องบิน รวมถึงระบบของเครื่องบินและเครื่องยนต์ของอากาศยาน

ประเภทงาน Aircraft Mechanic

การตรวจหาสาเหตุและเปลี่ยนอุปกรณ์อากาศยานที่เสีย ชำรุด หรือหมดอายุใช้งาน โดยเน้นไปในระบบและอุปกรณ์ประเภทที่เป็น mechanical components เช่น ล้อ เบรค ปีกเครื่องบิน ประตูและล็อค ปั๊มและวาล์ว ตัวกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ เครื่องยนต์ รวมถึง กลไกต่างๆ ในระบบปรับอากาศ ระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในเครื่องบิน อุปกรณ์ตรวจจับและป้องกันอัคคีภัย อุปกรณ์ควบคุมการบิน ระบบเชื้อเพลิง ระบบไฮดรอลิก ระบบป้องกันการเกิดน้ำแข็งในอากาศยาน ระบบลงจอด ระบบปรับสภาพความดันในอากาศยาน เป็นต้น ซึ่งบางครั้งอาจจะต้องทำงานร่วมกับช่าง Avionics ในส่วนที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์

การเรียนหลักสูตร Aircraft Mechanic

ในปัจจุบันมีสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรซ่อมบำรุงอากาศยาน ดังนี้

วิศวะซ่อมบํารุงอากาศยาน พระนครเหนือ

ช่างซ่อมบํารุงอากาศยาน ราชมงคลกรุงเทพ

ช่างซ่อมบํารุงอากาศยาน เกษมบัณฑิต

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพฯ

วิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 

ลักษณะการเรียนของ Aircraft Mechanic

โดยช่างอากาศยานหรือช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน ส่วนมากจะเป็นหลักสูตร ปวส. หรือ อนุปริญญา ที่เรียน 2 ปี  รายวิชาที่เรียนจะเป็นความรู้พื้นฐานระบบต่างๆ ของเครื่องบิน ไม่เน้นการคำนวนและการเรียนออกแบบ ไม่มีรายวิชาสามัญ หลักสูตรจะเน้นเรื่องภาคปฎิบัติค่อนข้างมาก

คุณวุฒิของหลักสูตร Aircraft Mechanic

เมื่อเรียนจบต้องทำงานจริงเก็บประสบการณ์ 2 ปี จึงสามารถไปสอบก่อนจะกลับมาสอบขอใบอนุญาตของ EASA ได้ โดยรวมแล้วใช้ระยะเวลาประมาณ 4 ปี ถ้านับจาก ม.6 ก็เทียบเท่ากับจบปริญญาตรี แต่ไม่ได้ปริญญา จะได้เป็นใบอนุญาตแทน ซึ่งการทำงานตรงนี้ก็เหมือนกับอาชีพอื่นๆที่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ

อนาคตของ Aircraft Mechanic

Aircraft Mechanic  ส่วนใหญ่จะจบการศึกษาจากหลักสูตร Aircraft Maintenance ซึ่งมีเปิดสอนโดย สถาบันการบินพลเรือน กรมช่างอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ กองทัพอากาศ และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ และเมื่อเข้ามาในสายงานของการซ่อมบำรุงอากาศยานแล้ว ความใฝ่ฝันและเป้าหมายการทำงานต่อมาของช่างแทบทุกคนคือ การสอบ License เพื่อเป็น วิศวกรซ่อมบำรุงอากาศยาน ( Licensed Aircraft Maintenance Engineer ) หรือเรียกง่ายๆ ว่า ช่าง License

โอกาสในการทำงานของ Aircraft Mechanic

Aircraft Mechanic  ถือเป็นตำแหน่งงานที่เปิดรับมากที่สุด เพราะสายการบินต้องการกำลังพลจำนวนมากในการซ่อมเครื่องบิน งานรับเครื่องส่งเครื่อง และ งานบริการ service ต่างๆ เมื่อสายการบินเปิดรับช่างซ่อมเครื่องบิน มักจะระบุคุณสมบัติผู้สมัครที่จบ Aircraft Maintenance หรือ Aero-Engineering บางครั้งระบุวุฒิขั้นต่ำ ปวส. เพราะฉะนั้นถ้าเรียนช่างอากาศยาน หรือวิศวการบินก็สมัครตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องบิน ได้เหมือนกัน

Visitors: 47,902