ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ทางสถาบันอาจารย์ขวัญร่วมลดปัจจัยเลี่ยง รับมือกับมาตราการ การป้องกันไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
อาจารย์ขวัญเปิดทำการเรียน การสอนปกติ แบบตัวต่อตัว
โดยทำการเรียนแบบเปิดกล้องผ่าน Line , Skype ผู้เรียนสามารถเรียนจากที่บ้านได้ค่ะ สะดวก ปลอดภัย ประยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ดีต่อใจมากๆค่ะ

 รอบเรียนผ่าน Line , Skype ขยายเวลาเรียน 05.30 - 01.00 ค่ะ
 เรียนนอกสถานที่ จองวันและเวลาล่วงหน้าได้เลยค่ะ

Visitors: 52,830