TOEFL JUNIOR

มารู้จัก TOEFL JUNIOR PLACTICE TEST กันเถอะ

TOEFL JUNIOR PLACTICE TEST เหมาะสำหรับใครบ้าง

1.เด็กอายุ 10 – 17 ปี

2.เด็กระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงระดับมัธยมศึกษา

3.นักเรียนที่ต้องไปต่อ High Shool ที่ USA , EUROPE ,AUSTRALIA หรือ ประเทศอื่นๆ ที่ต้องใช้คะแนน TOEFL JUNIOR

1.ผู้ปกครองที่ต้องการวัดระดับทางภาษาอังกฤษของบุตรหลาน

TOEFL JUNIOR สอบอะไรบ้าง

1.พาร์ทการฟัง ( Listening Comprehension )

2.พาร์ทไวยากรณ์ ( Language Form and Meaning )

3.พาร์ทการอ่าน ( Reading Comprehension )

                                                           

ลักษณะข้อสอบ TOEFL JUNIOR

ข้อสอบ TOEFL JUNIOR ประกอบด้วย 3 พาร์ท พาร์ทละ 42 ข้อ รวม 126 ข้อ

คะแนนเต็ม 900 คะแนน

 

เวลาทำข้อสอบ TOEFL JUNIOR

TOEFL JUNIOR ใช้เวลาในการทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง

 

 อาจารย์ขวัญติว TOEFL JUNIOR โดยเฉพาะ

 สอนแบบตัวต่อตัว ในรูปแบบ VDO CALL 

 5 ชั่วโมง 5000 พร้อมสอบ

 10 ชั่วโมง 10000 พร้อมสอบ

   รูปแแบบการเรียน

 1.  เรียนแบบตัวต่อตัวที่สถาบัน

 2.  เรียนนอกสถานที่ ( พื้นที่สาธารณะ เช่น ศูนย์การค้า หรือ ร้านกาแฟ )

3 . เรียนผ่าน Line หรือ skype ที่บ้าน

***โปรดจองวันและเวลาล่วงหน้า 1 สัปดาห์***

 สอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

0825166163

 กรุณาคลิกลิงก์ด้านล่าง 

https://line.me/ti/p/3hTCAYRUgr
Line Id : dr.ajkwan

   การรันตีได้ว่า...

    " เรียนจบคอร์ส "  

   " วิเคราะห์ข้อสอบเป็น " 

 " สอบผ่านชัวร์ "

  

Visitors: 55,226