การรับประกันผล

การรับประกันผลสอบ

 ทุกหลักสูตร

หากคะแนนไม่เป็นที่น่าพอใจ ต้องการกลับมาเรียนซ้ำใหม่

ข้อเสนอพิเศษกับคอร์ส INTENSIVE

                      : (1) เรียนฟรี 1 ปีเต็ม      

                      : (2) จัดเวลาเรียนเองได้ 100% 

                            >>> ไม่ต้องรอเพื่อน <<<

                      : (3) เรียนแบบส่วนตัว (V.I.P.)

                           สมัครเรียน 0825166163 

                      

 

Visitors: 55,225